Hart voor rouw

Praktijk voor rouw- en verliesbegeleiding

Kennismaking en begeleiding

Kennismaken

Elke begeleiding begint met een kennismakingsgesprek. Zo krijg je een indruk van wie ik ben en hoe ik te werk ga.

Omgekeerd kan ik me een beeld vormen van jouw situatie of die van je kind.

Het kennismakingsgesprek duurt een half uur en is kosteloos.

 

Begeleiding

Ik werk volgens de rouwtaken van William Worden, deze omvatten:

0 – Leren omgaan met verdriet en rouw.

1 – Laten doordringen dat de ander er niet meer is, dat de situatie voor altijd veranderd is.

2 – Omgaan met een wirwar aan gevoelens.

3 – Verder leven met het gemis.

4 – Het leven opnieuw vormgeven.

Daarnaast worden creatieve vormen zoals tekenen, knutselen, gedichten schrijven, herinneringen doosjes maken enzovoort, gebruikt.

De begeleiding kan individueel of in een groepje plaatsvinden.

Tot en met 18 jaar vindt dit gesprek samen met de ouder(s)/verzorger(s) plaats.

Aan het eind van de begeleiding vindt er een afsluitend gesprek met de ouder(s)/verzorger(s) plaats, met inachtneming van de privacy van het kind/de jongere.

Er zal een aantal bijeenkomsten, afgestemd op de behoefte, plaatsvinden. Hoe lang de begeleiding precies duurt is per persoon verschillend.

Het spel ‘Alle Sterren Van De Hemel’ kan worden gespeeld. Individueel, maar ook als gezinsbegeleiding of met een groep lotgenoten die een dierbare hebben verloren door de dood. Een spel dat ruimte biedt om te communiceren over wat hen bezig houdt,  gevoelens, herinneringen, zorgen ….

Ik bied ook workshops aan, die ik samen met derden verzorg, zie Boswandeling met lotgenoten, Rouw en Verlangen, SoulCollage® met Hart voor Rouw en de Facebook-pagina.