Hart voor rouw

Praktijk voor rouw- en verliesbegeleiding

Over Hart voor Rouw

 

DSC_0627

Mijn naam is Annemieke Hillen. Ik ben getrouwd met Marcel, we hebben twee volwassen kinderen en een kleinkind.

Rond 2008 werd het tijd om het roer om te gooien en te gaan werken waar mijn passie ligt: luisteren en begeleiden.

In 2010 rondde ik de opleiding Omgaan met verlies Kinderen & Jongeren af bij Land van Rouw.

Land van Rouw is het expertisecentrum op het gebied van rouwverwerking en wordt geleid door Riet Fiddelaers-Jaspers en Sabine Noten. Zie links.

Na de opleiding ben ik, om ervaring op te doen,  op twee plekken als vrijwilliger aan de slag gegaan. Bij Stichting Jonge Helden als scholenvoorlichter en bij het Jacobs Hospice aan bed.

Inmiddels ben ik licentiehouder van de programma’s van Stichting Jonge Helden. Samen met collega’s uit de regio verzorg ik de coaching op scholen, zowel basis- als voortgezetonderwijs. Jonge Helden wil voorkomen dat kinderen en tieners ernstig vastlopen, nadat ze met een echtscheiding,  overlijden binnen het gezin of  met een ernstig ziek gezinslid, te maken hebben (gehad). We werken volgens een vast programma, respectievelijk het Kameleon, Ster of OverHoop-programma. Inmiddels is er een nieuw programma toegevoegd, het Nieuwe Helden-programma. Het betreft een lotgenotenprogramma ten behoeve van leerlingen die te maken hebben met verlies van hun thuisland en in Nederland een nieuw bestaan moeten opbouwen. Kinderen die in veel gevallen ingrijpende gebeurtenissen hebben meegemaakt. Zie links voor meer informatie.

In het Jacobs Hospice, dat onderdak, verpleging en begeleiding biedt aan mensen in de laatste fase van hun leven, werd ik mij bewust van de waarde van een goed afscheid, voor zowel degene die gaat overlijden als voor de nabestaanden. In september 2011 ben ik gestart met de opleiding Stervensbegeleiding bij het Nederlands Instituut Stervensbegeleiding, welke ik in juni 2013 heb afgerond.

Met Hart voor Rouw probeer ik de spanning weg te nemen die er rond verlies, overlijden en rouw kan ontstaan. Ik bied een veilige omgeving waarin we kijken wat nodig is om je leven opnieuw vorm te geven, om te kunnen aanvaarden dat je leven veranderd is.

Je kunt niet voorkomen dat de vogels van het verdriet komen overvliegen,

maar je kunt wel voorkomen dat ze nesten in je haar maken